aragost Trifork: Mercurial Kick Start Exercises


Záložky Mercurialu

There are two main ways to organize branches in Mercurial: named branches and bookmarks. Bookmarks are used for short-term feature or topic branches whereas named branches are used for long-term branches.

Pojmenované větve jsou výhodné tehdy, když chcete zaznamenávat kontext, ve kterém byla každá revize vytvořena; název větve je vnořen do changesetu a můžete se na něj odkázat i po letech.

Jsou situace, kdy jsou pojmenované větve méně výhodné. Je to tehdy, když chcete jenom experimentovat nebo změnit název větve později.

V takových situacích jsou vhodnější záložky (bookmarks) Mercurialu.

Poznámka

Pro příklady v této sekci byste měl používat Mercurial 2.1 nebo novější.

Obsah

Úvod

Záložky Mercurialu umožňují připojit nové jméno k changesetu. To se hodí při práci na několika tematech současně v různých ematicky zaměřených větvích.

Na rozdíl od tagů, které rovněž připojují nová jména k changesetům můžete záložky přemisťovat, přejmenovávat nebo smazat, neboť nejsou součástí historie; nevede se o nich trvalý záznam.

Základy záložek

Představme si, že Alenka s Bobem a Karlou sestavují konverzační příručku. Budou shromažďovat fráze s různou tématikou a to někdy i ve stejném čase. Přirozeně si vytvoří několik vývojových větví, které vhodně označí záložkami.

Karla je šéf, takže začne vytvořením hlavního repozitáře projektu:

carla$ hg init phrases
carla$ cd phrases
carla$ echo "The Phrase Book Project" > README.txt
carla$ hg add
adding README.txt
carla$ hg commit -m "Added a README" 

Alenka s Bobem si vytvoří své vlastní klony; změny si budou vyměňovat (push/pull) s centrálním repozitářem Karly. Tento centrální repozitář může být na nějakém podnikovém serveru, zatímco jeho klony mohou být na počítačích Aleny a Boba. Pro zjednodušení ale všechny tři repozitáře umístíme v jednom souborovém systému.

Alenka s Bobem si tedy vytvoří klony repozitáře, který Karla právě vytvořila. U Alenky to vypadá nějak takto:

alice$ hg clone ../carla/phrases
destination directory: phrases
updating to branch default
1 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
alice$ cd phrases

Práci na frázích začnou shromažďováním frází v anglickém jazyce. Karla požádá Alenku aby připojila fráze, používané při zdravení:

alice$ echo "Hello!" > greetings.txt
alice$ hg add
adding greetings.txt
alice$ hg commit -m "First greeting" 

Přidání záložky

Karla náhle požádá Alenku, aby začala shromažďovat fráze z oblasti cestování. Alenka již pracuje na pozdravech a chce od sebe obě úlohy kvůli lepšímu přehledu oddělit. Vrátí se tedy (hg update -r1) k počáteční revizi a tam založí novou tematickou větev. Její repozitář zatím vypadá asi takto:

alice-pre-bookmark.png

Revize se shromážděnými pozdravy je v pořadí druhá a nachází se na implicitní větvi default. Pro označení pracovní větve, tematicky věnované pozdravům, použije Alenka záložku (bookmark):

alice$ hg bookmark greetings

Changeset je nyní doplněn o označení greetings.

alice-greetings-bookmark.png

Název záložky nám poví příkaz hg bookmarks:

alice$ hg bookmarks
 * greetings         1:0b89bcda3dcf

Hvězdička (*) indikuje, že je záložka aktivní, což znamená, že se bude posouvat nahoru s přibývajícími revizemi a bude vždy v čele příslušné větve.

Alenka potřebuje vytvořit novou větev pro fráze z oblasti cestování. Větev by měla vyjít z revize 0, pročež Alenka tuto revizi učiní aktuální. Tím opustí větev se záložkou greetings, která se tímto deaktivuje:

alice$ hg update 0
0 files updated, 0 files merged, 1 files removed, 0 files unresolved
alice$ hg bookmarks
  greetings         1:0b89bcda3dcf

Záložka zůstává na svém místě:

alice-inactive-greetings.png

Alenka se k ní vždy může vrátit příkazem hg update greetings Nyní si ale vytvoří novou záložku traveling pro větev o cestování. Nová záložka se automaticky stává aktivní:

alice$ hg bookmark traveling
alice$ hg bookmarks
  greetings         1:0b89bcda3dcf
 * traveling         0:4326a390b9b6

Aktivní záložku můžeme také vidět v TortoiseHg:

alice-active-traveling.png

Záložka traveling bude nyní postupovat vzhůru s přibývajícími komity:

alice$ echo "When does the bus arrive?" > traveling.txt
alice$ hg add traveling.txt
alice$ hg commit -m "Started on traveling phrases" 
created new head
alice-traveling-moved.png

Aktualizace k záložce

Nyní, když má Alenka záložky u revize 1 a 2, může používat názvy záložek všude tam, kde příkaz očekává číslo revize. Může tedy použít 1 (lokální číslo revize), 0b89bcda3dcf (globální ID changesetu) nebo greetings (název záložky):

alice$ hg log -r 1
changeset:  1:0b89bcda3dcf
bookmark:  greetings
user:    Alice <alice@example.net>
date:    Tue May 01 10:20:35 2012 +0000
summary:   First greeting
alice$ hg log -r 0b89bcda3dcf
changeset:  1:0b89bcda3dcf
bookmark:  greetings
user:    Alice <alice@example.net>
date:    Tue May 01 10:20:35 2012 +0000
summary:   First greeting
alice$ hg log -r greetings
changeset:  1:0b89bcda3dcf
bookmark:  greetings
user:    Alice <alice@example.net>
date:    Tue May 01 10:20:35 2012 +0000
summary:   First greeting

Stejně jako tagy a názvy větví, pracují záložky se všemi příkazy — hg diff, hg merge etc.. Aktualizace vypadá takto:

alice$ hg update greetings
1 files updated, 0 files merged, 1 files removed, 0 files unresolved
alice$ hg bookmarks
 * greetings         1:0b89bcda3dcf
  traveling         2:f1cd0e213eec
alice$ hg update traveling
1 files updated, 0 files merged, 1 files removed, 0 files unresolved
alice$ hg bookmarks
  greetings         1:0b89bcda3dcf
 * traveling         2:f1cd0e213eec

Všimněte si, jak se záložka aktualizované revize stává aktivní. Nový komit posune právě aktivní záložku, takže příkaz hg update traveling postačí k přípravě Alenčiny pracovní kopie pro práci ve větvi o cestování..

Přejmenování a smazání záložky

The distinguishing feature of bookmarks compared to named branches is that they exist outside of the history. Here, “history” means the immutable changesets that cannot be changed without changing their changeset IDs. Bookmarks are not stored in the changesets and they are not part of the computation of changeset IDs. They can therefore be deleted and renamed at will.

Představme si, že Alenka přidá novou záložku:

alice$ hg bookmark some-name
alice$ hg bookmarks
  greetings         1:0b89bcda3dcf
 * some-name         2:f1cd0e213eec
  traveling         2:f1cd0e213eec

Nyní tuto záložku může přejmenovat:

alice$ hg bookmark --rename some-name new-name
alice$ hg bookmarks
  greetings         1:0b89bcda3dcf
 * new-name         2:f1cd0e213eec
  traveling         2:f1cd0e213eec

Může ji také smazat:

alice$ hg bookmark --delete new-name
alice$ hg bookmarks
  greetings         1:0b89bcda3dcf
  traveling         2:f1cd0e213eec

Nyní po smazané záložce nezůstala žádná stopa; nikdo nezjistí, že kdy existovala. Díky této vlastnosti jsou záložky vhodné pro sledování krátkých tematických větví, které nemusí být trvale zaznamenávány.

Po smazání záložky new-name další aktivní záložky nejsou. Jak ale začneme pracovat ve větvi traveling, stane se tato záložka aktivní:

alice$ hg update traveling
0 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved

Poslání tematické větve

Zatímco Alenka pracovala, byla Karla agilní také. Aktualizovala soubor README s autory:

carla$ echo "by Alice, Bob, and Carla" >> README.txt
carla$ hg commit -m "Added authors" 

To znamená, že Alenčina tematická větev traveling by při posílání (push) Karle vytvořila další čelo (head). Tomu Mercurial implicitně zabrání:

alice$ hg push -r traveling
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
abort: push creates new remote head f1cd0e213eec!
(you should pull and merge or use push -f to force)

Aby si prověřila situaci, provede Alenka hg pull a repozitář si prohlédne v TortoiseHg:

alice$ hg pull
pulling from /home/carla/phrases
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1 changesets with 1 changes to 1 files (+1 heads)
(run 'hg heads .' to see heads, 'hg merge' to merge)
alice-two-heads.png

Posláním čela traveling by se ve vzdáleném repozitáři vytvořilo další čelo. Tím by vznikla nepřehledná situace, čemuž se Mercurial apriori brání, nicméně tento krok nevylučuje.

Při pokusu o push nám Mercurial napověděl, že můžeme vyslání vynutit opcí hg push -f. Normálně tato volba může svědčit o naší bezradnosti ale v tomto případě by Alenka měla dobrý důvod. Se svojí prací ve větvi traveling není ještě hotova a nechce, aby se změny ve větvi míchaly se změnami v hlavní vývojové lince.

Provede tedy Alenka vynucený push tematické větve do vzdáleného repozitáře:

alice$ hg push -f -r traveling
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1 changesets with 1 changes to 1 files (+1 heads)

Zde je velmi důležité, že Alenka omezí akci push jenom na větev, kterou chce poslat. Ve svém vlastním repozitáři má dvě tematické větve, které neexistují v Karlině repozitáři a opce -f říká Mercurialu, aby slepě vyslal (push) všechny odchozí changesety. Závorka (-1 heads) sděluje, že ve vzdáleném repozitáři vytvořilo jedno nové čelo.

Jak se věci mají z hlediska Karly? Ve svém repozitáři má nyní dvě anonymní čela (heads):

carla$ hg heads
changeset:  2:f1cd0e213eec
tag:     tip
parent:   0:4326a390b9b6
user:    Alice <alice@example.net>
date:    Tue May 01 10:20:40 2012 +0000
summary:   Started on traveling phrases

changeset:  1:4b18431b805d
user:    Carla <carla@example.net>
date:    Tue May 01 10:20:45 2012 +0000
summary:   Added authors

Říkáme anonymní, protože nejsou spojena s žádnými jmény — jsou v téže pojmenované větvi (default) bez záložek:

carla$ hg bookmarks
no bookmarks set

Protože Alenka hodlá pokračovat v práci ve větvi, bylo by bývalo vhodné, kdyby svoji záložku byla poslala také. Původně (před Mercurialem 1.6) byly záložky striktně lokální ale nyní je možné i záložky vysílat a stahovat.

Sdílení záložek

Záložky lze tedy mezi repozitáři vysílat a stahovat a to prostřednictvím řady protokolů, které Mercurial používá: SSH, HTTP a lokálně v souborovém systému. Možnost vysílat záložku se řídí stejnými pravidly jako při vysílání changesetů.

Příchozí a odchozí záložky

Alenka může snadno svůj předchozí omyl napravit. Nejprve použije hg outgoing -B (outgoing = odchozí) aby zjistila, které lokální záložky nejsou přítomné v repozitáři na serveru. Podobně by použila příkaz hg incoming -B (příchozí) aby zjistila, které ze záložek na serveru nemá ve svém repozitáři.

alice$ hg outgoing -B
comparing with /home/carla/phrases
searching for changed bookmarks
  greetings         0b89bcda3dcf
  traveling         f1cd0e213eec

Má dvě lokální záložky, které nejsou na serveru. Při vyslání záložky musí použít opci -B místo -r:

alice$ hg push -B traveling
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
no changes found
exporting bookmark traveling

To přiměje Mercurial aby vyslal changeset označený jako traveling a exportoval záložku na server. Protože vlastní changeset větve již poslala, pošle se tam jenom její záložka. Karlin repozitář nyní vyhlíží mnohem úpravněji:

carla-with-bookmark.png

Stejným způsobem bude Alenka publikovat svou větev greetings, tentokrát ale řádným způsobem:

alice$ hg push -f -B greetings
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1 changesets with 1 changes to 1 files (+1 heads)
exporting bookmark greetings

Práce s publikovanými záložkami

Nyní, když Alenka zveřejnila svou záložku traveling, může pokračovat ve své práci ve větvi a pravidelně vysílat (push) své změny Karle. Tentokrát již nemusí používat opci -B:

alice$ echo "Two tickets, please!" >> traveling.txt
alice$ hg commit -m "A ticket phrase" 
alice$ hg push
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1 changesets with 1 changes to 1 files
updating bookmark traveling

Všimněte si sdělení updating bookmark traveling na konci výpisu. Říká Alence, že je záložka synchronizována v obou repozitářích.

Alenka může nyní pracovat společně s Bobem na tematické větvi. Nejprve si Bob stáhne větev od Karly. Záložku musí explicitně importovat při prvním stahování (pull) s použitím opce -B:

bob$ hg pull -B traveling
pulling from /home/carla/phrases
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 2 changesets with 2 changes to 1 files
(run 'hg update' to get a working copy)
importing bookmark traveling
bob$ hg bookmarks
  traveling         2:0098cff6f6d8

Poznámka

Toto chování se změnilo v Mercurialu 2.3. Počínaje touto verzí je možné automaticky importovat vzdálené záložky spolu se stahovanými changesty. To znamená, že Bob může stáhnout od Karly všechny příchozí changesety a záložky prostým příkazem hg pull.

Bob nyní uloží stažené změny do svého repozitáře (hg update), provede nějakou změnu a pošle ji zpět do ústředního repozitáře:

bob$ hg update traveling
1 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
bob$ echo "Where is the train station?" >> traveling.txt
bob$ hg commit -m "Asking for a train station" 
bob$ hg push
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
note: unsynced remote changes!
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1 changesets with 1 changes to 1 files
updating bookmark traveling

Všimněte si, že záložka traveling byla na serveru automaticky aktualizována. Mercurial se snaží synchronizovat lokální a vzdálenou záložku při splnění jistého předpokladu: hg push provede aktualizaci vzdálené záložky, pokud je předkem lokální záložky. Pokud nejsou záložky konvergentní, je nutné je před vysláním (push) sloučit. Uvidíme to v následujícím odstavci.

Divergentní záložky

Bob právě poslal (push) changeset větve traveling ale Alenka si jej ještě nestáhla. Před jeho stažením provedla komit vlastní změny:

alice$ echo "How much for a ticket?" >> traveling.txt
alice$ hg commit -m "Asking for the ticket price" 

O Bobově nejnovější změně se dozví při pokusu poslat svou změnu na server:

alice$ hg push
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
abort: push creates new remote head e0c765eadfc4!
(you should pull and merge or use push -f to force)

V této chvíli chce Alenka provést jenom pull a merge - nechce publikovat novou tematickou větev. Bylo by tedy chybné protlačit push opcí -f.

Automatické přejmenování záložek

Když Alenka provede pull, obdrží changeset od Boba:

alice$ hg pull
pulling from /home/carla/phrases
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1 changesets with 1 changes to 1 files (+1 heads)
divergent bookmark traveling stored as traveling@default
(run 'hg heads .' to see heads, 'hg merge' to merge)

Kromě normálního výstupu po hg pull vytiskl Mercurial sdělení o uložení divergentní záložky jako traveling@default. V TortoiseHg vypadá tato situace následovně:

alice-divergent-bookmarks.png

Mercurial zjistil, že vzdálená záložka traveling divergovala od stejnojmenné záložky lokální. Divergencí se zde míní to, že žádná ze záložek není předkem té druhé; obě záložky jsou sourozenci (siblings). Vzdálená záložka byla přejmenována na traveling@default. Část @default vychází z implicitní (default) cesty. Pokud by Alenka měla zapsáno

[paths]
carla = /home/carla/phrases

ve svém souboru .hg/hgrc, potom by byla záložka přejmenována na traveling@carla.

Sloučení divergentních záložek

Alenka se nyní pokusí o normální sloučení čel příkazem hg merge, což Mercurial běžně provádí, pokud umí vybrat vhodné kandidáty. U záložek to však nechodí:

alice$ hg merge
abort: branch 'default' has 4 heads - please merge with an explicit rev
(run 'hg heads .' to see heads)

S divergentní záložkou se musí sloučit ručně:

alice$ hg merge "traveling@default"
merging traveling.txt
warning: conflicts during merge.
merging traveling.txt incomplete! (edit conflicts, then use 'hg resolve --mark')
0 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 1 files unresolved
use 'hg resolve' to retry unresolved file merges or 'hg update -C .' to abandon

Vynoří se však konflikt, protože jak Alenka tak Bob přidali své vlastní řádky. Alenka jej vyřeší vložením obou změn do jednoho souboru:

alice$ cat traveling.txt
When does the bus arrive?
Two tickets, please!
<<<<<<< local
How much for a ticket?
=======
Where is the train station?
>>>>>>> other
alice$ hg resolve --tool internal:local traveling.txt
alice$ echo "Where is the train station?" >> traveling.txt

Provede kontrolu nástrojem diff a protože je spokojená, předá (commits) sloučení do archivu repozitáře:

alice$ hg diff
diff -r e0c765eadfc4 traveling.txt
--- a/traveling.txt   Tue May 01 10:21:00 2012 +0000
+++ b/traveling.txt   Tue May 01 10:21:03 2012 +0000
@@ -1,3 +1,4 @@
 When does the bus arrive?
 Two tickets, please!
 How much for a ticket?
+Where is the train station?
alice$ hg commit -m "Merged with Bob" 

Divergentní záložka ale po sloučení nezmizela:

alice$ hg bookmarks
  greetings         1:0b89bcda3dcf
 * traveling         7:0e1a5b84f635
  traveling@default     6:888ae5a9e614

Alice ji dále nepotřebuje, tudíž ji smaže:

alice$ hg bookmarks --delete "traveling@default"

Repozitář nyní vypadá takto:

alice-merged-bookmarks.png

Poznámka

Mercurial 2.3 přinesl zlepšení: příkaz hg merge nyní automaticky vybere divergentní záložku jako kandidáta sloučení. Poté, co je sloučení komitováno, je divergentní záložka automaticky odebrána.

Když nyní Alenka provede push ke Karle, posune se záložka traveling vpřed. Před push ukazovala na 888ae5a9e614` a protože je 0e1a5b84f635 potomek, může se záložka na serveru posunout vpřed:

alice$ hg push
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 2 changesets with 2 changes to 1 files
updating bookmark traveling

Sloučení tematické větve

Alenka s Bobem již shromáždili tři fráze o cestování a rozhodli, že větev travelling může být připojena zpět k hlavní vývojové linii.

Sloučení

Sloučení provede Alenka. Začne tím, že provede pull od Karly aby se ujistila, že má nejposlednější změny a potom provede aktualizaci k nepojmenovanému čelu tam, kde Karla editovala soubor README.txt.

alice$ hg pull
pulling from /home/carla/phrases
searching for changes
no changes found
alice$ hg update -r "head() and not bookmark()"
1 files updated, 0 files merged, 1 files removed, 0 files unresolved

In the update command, Alice used a revision set to select the changeset that is a head with no bookmark. She can see in TortoiseHg that she ended up at the correct changeset:

alice-before-merge.png

Nyní provede jednoduché sloučení s větví traveling:

alice$ hg merge traveling
1 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
(branch merge, don't forget to commit)
alice$ hg commit -m "Merged with traveling branch" 

Výsledek odpovídá očekávání:

alice-after-merge.png

Smazání záložky

Větev byla přičleněna (merged) a záložka již není více potřebná. Alenka ji tedy může smazat:

alice$ hg bookmark --delete traveling

Může také poslat slučující changeset zpět:

alice$ hg push
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1 changesets with 0 changes to 0 files (-1 heads)

I když smazala záložku lokálně a poslala (pushed) slučovací changeset, na serveru tato záložka stále existuje:

alice$ hg incoming -B
comparing with /home/carla/phrases
searching for changed bookmarks
  traveling         0e1a5b84f635

Aby ji smazala i na serveru, provede:

alice$ hg push -B traveling
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
no changes found
deleting remote bookmark traveling

Jmenování záložky, která neexistuje lokálně ale existuje na serveru, způsobí smazání této záložky na serveru. To je podobné situaci, kdy předtím Alenka záložku publikovala: hg push -B NAME ukázalo na shodné NAME na serveru jako v lokálním repozitáři — pokud NAME neexistuje lokálně, neexistuje ani na serveru.

Alenka také mohla provést push, merge a smazání záložky v jediné operaci. Ukážeme si to u připojení větve greetings:

alice$ hg merge greetings
1 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
(branch merge, don't forget to commit)
alice$ hg commit -m "Merged greetings branch" 
alice$ hg bookmark --delete greetings
alice$ hg push -B greetings -r .
pushing to /home/carla/phrases
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1 changesets with 0 changes to 0 files (-1 heads)
deleting remote bookmark greetings

Zde -B greetings nutí Mercurial, aby smazal vzdálenou záložku a -r . způsobí poslání (push) nově vytvořeného slučovacího changesetu; označení . je zkratkou za rodičovskou revizi pracovní kopie. Bez opce -r . by hg push pouze poslalo changeset greetings — čímž by vyloučilo slučovací changeset.

Shrnutí

Záložky nám poskytují snadný způsob současného sledování více vývojových linií (čel) v jednom repozitáři najednou. Hlavní vlastnosti záložek jsou:

Hlavní příkazy pro práci se záložkami jsou:

Cvičení

 1. Nechť jedna osoba ve skupině vytvoří repozitář — ostatní si vytvoří jeho klon.

 2. Vytvořte záložku nesoucí vaše jméno a proveďte několik komitů.

 3. Publikujte svou záložku v centrálním repozitáři a stáhněte (pull) si do svého repozitáře větve ostatních.

 4. See the revision set documentation and try a query like hg log -r "ancestors(NAME) - ancestors(.)" to see changesets on the branch NAME that have not yet been merged into your current revision. Revision sets also work in TortoiseHg.

 5. Aktualizujte se k některé jiné větvi a proveďte komit. Pošlete (push) jej zpět na server a experimentujte s ošetřením divergentních záložek

 6. Enable the rebase extension and try rebasing a feature branch on top of the main line of development. The bookmarks should follow along automatically.

Historie

První verze Mercurialu neměly ani pojmenované větve, ani záložky. Pojmenované větve byly uvedeny v Mercurialu 0.9.2 (Prosinec 2006) a záložky byly zavedeny o dva roky později. Během let záložky zkošatěly a staly se stabilnější. Zaznamenání hodné události až k Mercurialu 2.2 zahrnují:

Mercurial 1.1 (December 2008)
Záložky jsou zavedeny jako standardní extenze.
Mercurial 1.6 (June 2010)
Posílatelné záložky. Do té doby byly záložky jen lokální štítky pro komity. Od této verze mohou být záložky sdíleny publikováním na vzdálený server, odkud si je mohou ostatní stáhnout.
Mercurial 1.8 (March 2011)
Rozvinuté vlastnosti záložek se staly pevnou součástí Mercurialu.
Mercurial 2.1 (February 2012)
Divergentní záložky jsou přejmenovány při stahování do lokálního repozitáře. To umožňuje rozlišovat mezi foo (vaše záložka) a“foo@alice“ (záložka Alenky).

Protože vlastnosti záložek mají dlouhou historii, je řada průvodců, které obsahují zastaralé informace. Které vlastnosti záložek nemůže průvodce vůbec znát, zjistíte snadno porovnáním datumu vydání průvodce s výše uvedeným přehledem.