aragost Trifork: Mercurial Kick Start Exercises


Mercurial Kick Start

mercurial.png

Vítejte v průvodci firmy aragost Trifork /” Mercurial Kick Start/”. Připravili jsme pro vás řadu témat:

Základy Mercurialu:
Instalujte Mercurial a začněte. Ukážeme vám základní příkazy a jak s nimi pracovat ve skupině.
Záložky:
Pro tematicky zaměřené větve se v Mercurialu používají záložky. Záložky (bookmarks) ulehčují práci ve více větvích současně v jednom repozitáři.
Práce s větvemi:
Vycházeje z předchozích cvičení, ukážeme, jak lze s Mercurialem organizovat práci s použitím pojmenovaných větví. Správce edicí potom posoudí a sloučí úlohy.
Vzdálené repozitáře:
Bližší pohled na interakci se vzdálenými repozitáři v Mercurialu. Ukážeme si použití HTTP a SSH a dozvíme se, jak nejlépe uložit osobní údaje pro každý typ URL.
Spolupráce se Subversion:
Mercurialu lze použít jako klienta pro Subversion. To poskytuje všechny výhody Mercurialu: zlepšený výkon a lokální (offline) komity.
Subrepozitáře:
V Mercurialu můžete ke svému repozitáři připojit jiné repozitáře, což může býž užitečné např. pro knihovny. Repozitáře jak Mercurialu, tak Subversion jsou podporovány jako subrepozitáře.

Uvítáme nové příspěvky. Bližší informace získáte na stránce About .